Wolontarny rok socjalny w kulturze i edukacji.

Das Freiwillige Soziale Jahr w Niemczech jest również nazywany:

Wolontarny rok socjalny(FSJ) lub ogólnopolski rok socjalny (BFD).
W dziedzinie kultury i edukacji istnieje kultura FSJ, szkoła FSJ, polityka FSJ, którą mogą wykonywać osoby w wieku do 27 lat.
Ogólnopolski rok Socjalny w dziedzinie kultury i edukacji mogą wykonywać osoby w wieku powyżej 27 lat.

W FSJ kultur mogą uczestniczyć także osoby, które nie mieszkają w niemczech i nie są obywatelami niemiec.

Wolontariat w dziedzinie kultury i edukacji oznacza:
że młodzi ludzie podejmują się przez okres co najmniej pół roku, pomagać w instytucjach kulturalnych, politycznych lub edukacyjnych.
Instytucją kulturalną jest na przykład teatr, szkoła muzyczna lub biblioteka.
Instytucją polityczną jest na przykład miejsce pamięci, fundacja lub grupa polityczna w parlamencie.
Szkoły to na przykład szkoły podstawowe, średnie lub liceum.

W czasie wolontariatu możesz:

 • stać się częścią zespołu z innymi ludźmi,
 • wykonywać zadania, które lubisz,
 • zaznajomić się ze specyfiką codziennej pracy w różnych zawodach,
 • zorientować się, które aspekty pracy w tych zawodach najbardziej odpowiadają własnym wyobrażeniom i oczekiwaniom zawodowym,
 • planować i realizować własne projekty i wydarzenia,
 • uzmysłowić sobie, jakie kierunki rozwoju zawodowego lub studiów chciałoby się obrać.

Wymagania

Aby móc wykonywać wolontariat, ważne jest:

 • musisz mieć ukończone wykształcenie podstawowe
 • należy zapewnić sobie prawo pobytu na terenie Niemiec w trakcie odbywania wolontariatu. W zależności od kraju pochodzenia lub posiadanego obywatelstwa moźe być potrzebna wiza, pozwolenie na pobyt albo też żadne z tych dwóch rzeczy.Tutaj można znaleźć więcej informacji na ten temat po angielsku  lub po niemiecku.

Odbywanie wolontariatu

Instytucje kulturalne, w których można odbyć wolontariat rozlokowane są na całym obszarze niemiec i określane są umownie placówkami.
Na tej mapie można zobaczyć, które miejsca zatrudnienia istnieją w Niemczech i gdzie się znajdują.

Organizator wolontariatu

Wolontariat jest tworzony i prowadzony przez pracowników instytucji organizującej (Träger).
Pracownicy zajmuje się również wolontariuszami i placówkami przez cały okres trwania wolontariatu.
Pomagają oni również młodym ludziom spoza niemiec, którzy chcieliby odbyć wolontariat w jednej z niemieckich instytucji kulturalnych.

Szkolenia

Udział w wolontariacie oznacza nie tylko pracę w wybranej instytucji.
W trakcie uczestnictwa przysługują wolontariuszom dni szkoleń.
Wolontariuszom  w wieku poniżej 27 lat, przysługuje  25 dni edukacyjnych rocznie.
A dla wolontariuszy powyżej 27 roku życia jest to 1 dzień edukacyjny w miesiącu.

Odbywają się one poza miejscem wykonywania wolontariatu, ale wlicza się je do czasu pracy. Są one dla wolontariuszy bezpłatne, a prowadzą je pracownicy instytucji organizatora.
W ramach dni edukacyjnych można poznać różne miejsca pracy, odwiedzać parlament, rozmawiać lub pisać z politykami, tworzyć muzykę, uczyć się jak zrobić film lub zagrać w teatrze oraz uczestniczyć w wyjeździe z innymi wolontariuszami.
Czas szkoleń i seminariów to okazja poznania wielu interesujących ludzi, innych wolontariuszy, osoby prowadzące warsztaty, artystów oraz przedstawicieli organizatora.

Udział w szkoleniach pomaga również w odnalezieniu odpowiedzi na pytania:

 • jak i gdzie chcę się zaangażować?
 • co potrafię robić dobrze?
 • co sprawia mi przyjemność?
 • jak wyobrażam sobie moje przyszłe życie?
 • jaki zawód chcę wykonywać?

Jakie korzyści daje działalność wolontariacka

 • comiesięczne kieszonkowe.
 • uczestnictwo w dniach edukacji.
 • koszty dojazdów na szkolenia oraz wyżywienie i noclegi w ich trakcie są finansowane przez organizatora.
 • organizator i placówka odbywania wolontariatu pokrywają comiesięczne koszty ubezpieczeń społecznych (składki na bezrobocie, ubezpieczenie zdrowotne i emerytalne).
 • w trakcie trwania wolontariatu każdemu wolontariuszowi przysługuje urlop.
 • po zakończeniu wolontariatu otrzymuje się certyfikat, czyli rodzaj świadectwa, w którym wyszczególnione zostają obowiązki wykonywane przez wolontariusza na wybranej placówce i zdobyte przy tym kwalifikacje, jak również realizowane własne projekty i odbyte szkolenia.
 • na czas wolontariatu otrzymuje się legitymację, która uprawnia do różnych zniżek, np. na przejazdy pociągami i autobusami, czy też bilety do kin i muzeów.

Zgłoszenie uczestnictwa i kontakt

Zainteresowani uczestnictwem w roku socjalnym w kulturze i edukacji mogą zgłaszać się bezprośrednio do nas.
Osoby posiadające podstawową znajomość języka niemieckiego, mogą tu dalej czytać.

Nie znającym języka niemieckiego lub w przypadku pytań, chętnie udzielimy informacji rownież w języku angielskim. Prosimy w tym celu o kontakt telefoniczny lub drogą poczty elektronicznej e-mail:

Kontakt telefoniczny: +49-30-4848-6020
Adres e-mail: info(at)freiwilligendienste-kultur-bildung.de